کمترین: 
919.2
بیشترین: 
919.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 1 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 مهر 1396 , 919.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":919.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398