کمترین: 
895.7
بیشترین: 
895.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 1 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 مهر 1396 , 895.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":895.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398