کمترین: 
11134.7
بیشترین: 
11134.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 1 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 مهر 1396 , 11134.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":11134.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398