کمترین: 
430.8
بیشترین: 
430.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 مهر 1396 , 430.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":430.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399