کمترین: 
539.7
بیشترین: 
539.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 مهر 1396 , 539.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":539.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398