کمترین: 
421
بیشترین: 
421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 مهر 1396 , 421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":421}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398