کمترین: 
49.1
بیشترین: 
49.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 1 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 1 مهر 1396 , 49.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":49.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398