کمترین: 
3000.7
بیشترین: 
3000.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 1 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 مهر 1396 , 3000.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":3000.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398