کمترین: 
509.9
بیشترین: 
509.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 1 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 مهر 1396 , 509.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":509.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398