کمترین: 
960.5
بیشترین: 
960.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 1 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 مهر 1396 , 960.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":960.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398