کمترین: 
914.6
بیشترین: 
914.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 1 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 مهر 1396 , 914.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":914.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398