کمترین: 
4535.6
بیشترین: 
4535.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 مهر 1396 , 4535.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":4535.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398