کمترین: 
4015.6
بیشترین: 
4015.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 1 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 مهر 1396 , 4015.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":4015.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398