کمترین: 
3360.5
بیشترین: 
3360.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 1 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 مهر 1396 , 3360.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":3360.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398