کمترین: 
539.63
بیشترین: 
539.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 1 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 مهر 1396 , 539.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 00:08","price":539.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398