کمترین: 
1297.4
بیشترین: 
1298.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 1 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 1 مهر 1396 , 1298.10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 00:00","price":1297.40},{"date":"1396/07/01 00:05","price":1297.50},{"date":"1396/07/01 00:20","price":1297.40},{"date":"1396/07/01 00:25","price":1297.70},{"date":"1396/07/01 00:30","price":1297.80},{"date":"1396/07/01 00:35","price":1298.10}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398