کمترین: 
1237000
بیشترین: 
1237000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 30 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 1237000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 12:36","price":1237000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398