کمترین: 
3892
بیشترین: 
3892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 12:30","price":3892}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398