کمترین: 
486
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 30 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 شهریور 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 11:20","price":487},{"date":"1396/06/30 11:40","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398