کمترین: 
247000
بیشترین: 
247000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 30 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 247000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:30","price":247000}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399