کمترین: 
352000
بیشترین: 
353000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 30 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 352000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:30","price":353000},{"date":"1396/06/30 12:00","price":352000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398