کمترین: 
634000
بیشترین: 
637000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 30 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 634000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:30","price":637000},{"date":"1396/06/30 11:36","price":636000},{"date":"1396/06/30 12:00","price":635000},{"date":"1396/06/30 13:12","price":634000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398