کمترین: 
1197000
بیشترین: 
1206000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 1197000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:30","price":1206000},{"date":"1396/06/30 11:36","price":1202000},{"date":"1396/06/30 11:54","price":1199000},{"date":"1396/06/30 12:00","price":1197000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398