قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
510
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 30 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397