قیمت کرون نروژ مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
494
بیشترین: 
495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 30 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":495},{"date":"1396/06/30 12:40","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397