کمترین: 
621
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 30 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":622},{"date":"1396/06/30 12:40","price":621}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398