کمترین: 
4124
بیشترین: 
4148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 4124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":4148},{"date":"1396/06/30 11:30","price":4147},{"date":"1396/06/30 11:40","price":4137},{"date":"1396/06/30 11:50","price":4134},{"date":"1396/06/30 12:40","price":4126},{"date":"1396/06/30 14:40","price":4124}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398