کمترین: 
3236
بیشترین: 
3245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":3245},{"date":"1396/06/30 11:40","price":3243},{"date":"1396/06/30 12:00","price":3241},{"date":"1396/06/30 12:10","price":3240},{"date":"1396/06/30 12:20","price":3239},{"date":"1396/06/30 12:40","price":3236}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398