کمترین: 
628
بیشترین: 
628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 30 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":628}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398