کمترین: 
1143
بیشترین: 
1146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 30 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 1143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 10:10","price":1146},{"date":"1396/06/30 12:10","price":1144},{"date":"1396/06/30 12:40","price":1143}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398