کمترین: 
702.1
بیشترین: 
702.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 30 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 702.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":702.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398