کمترین: 
1975
بیشترین: 
1975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 30 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 1975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":1975}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398