کمترین: 
10133.4
بیشترین: 
10133.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 30 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 شهریور 1396 , 10133.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":10133.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398