کمترین: 
799
بیشترین: 
799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":799}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398