کمترین: 
430.2
بیشترین: 
430.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 430.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":430.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398