کمترین: 
2484.1
بیشترین: 
2484.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 شهریور 1396 , 2484.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":2484.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398