کمترین: 
3185.4
بیشترین: 
3185.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3185.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":3185.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398