کمترین: 
8724.8
بیشترین: 
8724.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 30 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 8724.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":8724.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398