کمترین: 
903.3
بیشترین: 
903.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 30 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 شهریور 1396 , 903.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":903.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398