قیمت ریال عربستان مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
895.1
بیشترین: 
895.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان مورخ 30 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 895.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":895.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 خرداد 1397