قیمت کرون نروژ مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
426.6
بیشترین: 
426.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 30 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 426.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":426.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 تیر 1397