کمترین: 
536.2
بیشترین: 
536.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 30 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 536.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":536.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398