کمترین: 
418.7
بیشترین: 
418.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 30 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 شهریور 1396 , 418.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":418.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398