قیمت فرانک سوئیس مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
3456.6
بیشترین: 
3456.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 30 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3456.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":3456.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397