کمترین: 
2721.1
بیشترین: 
2721.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 شهریور 1396 , 2721.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":2721.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398