کمترین: 
2985.7
بیشترین: 
2985.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 30 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 2985.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":2985.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398