کمترین: 
509.5
بیشترین: 
509.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 30 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 509.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":509.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398