قیمت لیر ترکیه مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
958
بیشترین: 
958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 30 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":958}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397