کمترین: 
913.8
بیشترین: 
913.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 30 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 913.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":913.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398