کمترین: 
4529.2
بیشترین: 
4529.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 30 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 شهریور 1396 , 4529.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":4529.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398